Er zijn woorden voor

Afscheidsbegeleiding is een min of meer nieuwe trend in de uitvaartzorg.
Afscheidsbegeleiding helpt mensen die een verlies hebben geleden op een goede manier afscheid te nemen. De afscheidsbegeleiding zoals ik die geef omvat verschillende terreinen.
Ik ben actief op het gebied van stervensbegeleiding en rouwverwerking. Daarnaast ben ik nauw betrokken bij het laatste afscheid. Ik spreek in uitvaartdiensten, geef woorden aan verdriet en gemis in situaties waarin men er zelf geen woorden voor heeft.

Wat kunt u van mij verwachten?

Na het overlijden maak ik een afspraak met de naaste familie. We gaan in gesprek en halen herinneringen op. Ik luister naar verhalen van mensen die vertellen hoe de ander was, wie hij was en wat hij betekende voor de mensen om hem heen. Er komen fotoalbums op tafel, u laat mij muziek horen waar de ander graag naar luisterde. Vanuit deze informatie wordt een verhaal geboren en in de toespraak bij het laatste afscheid vertel ik dat verhaal verder. In combinatie met de gekozen muziek ontstaat er zo een compleet beeld van de mens wiens sterven ons op dat moment bij elkaar brengt.

In het verleden werd iemand vaak vanuit de kerk begraven en kwam er een dominee of pastoor aan te pas. Door het wegvallen van kerkelijke kaders is dat vandaag de dag veel minder vanzelfsprekend. Daarnaast kiezen mensen er steeds vaker voor om vanuit hun eigen levensvisie een persoonlijke invulling aan het afscheid te geven en dat is een goede ontwikkeling.
Ook als er geen religieuze of kerkelijke binding (meer) is, zijn er teksten en rituelen te bedenken om op persoonlijke wijze afscheid vorm te geven.

 

 

Peter Stam
Afscheidsbegeleiding
Schildershof 36
4871 KT Etten-Leur

06 – 226 99 249

afscheidsbegeleiding@gmail.com


copyright by Peter Stam | 2009